Başarı Üzerine..

Mesele sadece başarı kazanmak mı? Takdir edilmek mi? Yoksa kazandığımız bu başarıları bir şekilde kazanca-katma değer’e dönüştürmek mi?

1000 kişilik salonda uzmanı olduğunuz bir konuda sunum yaptınız. Herkes çok beğendi, alkış kıyamet. Bu yaptığınız sunumu ileride faydaya
dönüştürmedikten sonra sizin için anlam ifade eder mi?

Dünyaca ünlü bir proje yarışmasında derece almışşsınız, ama bu projeyi dünya yararına kullandırmadıktan yada kullanmadıktan sonra aldığınız ödül, kupa, plaket (ki eminönünde 30–40 TL) ne işe yarar ?

Başından bu iki durumda geçmiş biri olarak ifade ediyorum ki asıl olan yaptığınız işi neticelendirmek ve kazanca veyahut katma değere dönüştürmek. Yoksa sadece ama sadece kendimizi kandırır egomuzu şişiririz.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Fatih Coşkun’s story.