Zvažujete e-shop na Shopify? Možná Vám přijdou vhod mé poznatky z nasazování českého eshopu pro Metaxu. Shopify je e-commerce řešení se zaměřením na menší firmy které přichází s trendy designem v základu, ale je použitelná a funguje dobře v českém prostředí?

Co lze očekávat a co Vás možná potěší

E-shop na Shopify můžete postavit mnoha způsoby, můžete samozřejmě použít úvodní templátu nebo některou ze zdarma dostupných, a fungovat spokojeně na ní bez dalších zásahů, nebo si připlatit za něco propracovanější, kde se ceny pohybují okolo 120 dolarů.

Další způsob, a tomu se budu věnovat nejvíce, je vybudovat unikátní web na Shopify. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store