Nečestná bitka o programátorov

Michal Fehér
Nov 12, 2018 · 5 min read

Pamätáte si ešte časy, kedy sa HR oddelenia správali arogantne a fráza “Ďakujeme, ozveme sa Vám” znamenala, že im nebudete stáť ani len za tú odpoveď? Viacerí sme možno zabudli. To preto, že sa to tak trochu otočilo.

IT firmám neustále rastie dopyt po ich službách a začína sa čoraz tvrdšia bitka o každého programátora. Aj absolventa.
Headhunteri z linkedinu nemajú žiadne zábrany a sypú na vás ponuky aj keď nie ste “open for opportunities”. Zachádzajú až tak ďaleko, že nemajú problém ponúkať javascript pozície javistom a naopak :)

Teraz sme my tí arogantní a neodpisujeme. Znamená to však, že firmy prestali byť arogantné? Navonok určite áno, v skutočnosti však nie. Poďme sa pozrieť na to, ako vábí uchádzačov každá druhá IT firma na Slovensku v roku 2018.


Spoločné raňajky musia byť

Ale iba do momentu, kedy im deň predtým nezruší fotograf fotenie. Pokiaľ z raňajok nevypadnú profi fotky fancy jedál a usmievajúcich kolegov, ktoré na druhý deň použíjú na facebook, tak je to len strata času.

Zdravie zamestnancov je na prvom mieste … iba, že by nebolo

Každoročný health day alebo yoga v office každý mesiac vyzerajú tiež cool na sociálnych sieťach a v inzerátoch. Bezodná redbull chladnička na krátkodobé vyžmýkanie zopár commitov naviac z programátora vôbec nekoliduje s ideou o zdraví. Prečo by malo? Zdravie riešime raz za rok, maximálne raz za mesiac!

Hlavne “Bez bullshitov”

Dnes je každá IT firma Bez bullshitov (BB). Všetci sa starajú nadpriemerne o klientov, všetci majú super procesy, žiadne meetingy a to všetko samozrejme BB! BB je novým “Sme mladý dynamický kolektív”. Kto nespomenie BB v pracovnom inzeráte, automaticky bullshituje.

Všade samí ninjovia a gurus

Hľadať PHP programátora je príliš mainstream. Cool firmy hľadajú PHP ninjov alebo guruov. A keďže papier, vizitka aj podpis v emaili znesie všetko, ninjovia robia testerov a 1st level support.

Calcetto for the win

Ako zistíš, že si iba priemerný programátor? V tvojom office nie je calcetto. Ak calcetto máte, tak si samozrejme ninja.

Masky!

Ver mi, nechceš pracovať vo firme, kde si aspoň 3krát týždenne nenasadíš s kolegom masku dinosaura, opice alebo koňa. Maska na hlave zvyšuje produktivitu kódera o 32% a radosť pri práci až o 42%. Zhodou okolností sa masky nasadzujú výlučne v čase, kedy sa v office motá profesionálny fotograf.

Kreatívne inzeráty

Cool firmy sa neuspokoja s nudným inzerátom. Inzerát treba vyhajpovať aspoň tak isto ako firemnú kultúru (o ktorej je reč iba v PR článkoch). Krásnym príkladom “originality” sú inzeráty písané v pseudokóde:

alebo rovno celý binárne:


A čo je výsledkom?

Cool firma si cez kreatívny inzerát nahiruje PHP ninju s 2 ročnými skúsenosťami, ktorý očakáva top firemnú kultúru, najzdravšie pracovné prostredie a voľnočasové zábavky priamo v office. Z toľkých benefitov sa cíti ako kráľ, lichotí mu to množstvo výhod, ktoré je firma ochotná za ňho zaplatiť, len aby pracoval u nej.

Ale realita ho prefacká relatívne rýchlo. Benefity sú skôr na oko, viac dôležitejší je image smerom von ako dnu. Jediný skutočný benefit, ktorý nový človek môže od firmy dostať — dôveru, nedostáva. Je nútený sa zúčastňovať na bezvýznamných meetingoch, všetko musí trackovať, administráciou strávi viac ako pri tom calcette a keď počas homeoffice pár minút neodpisuje, tak musí vysvetlovať.

Ako potom (férovo) na to?

Nie je pre čestnú firmu risk nevyužívať tieto triky, ktoré očividne fungujú a ísť proti prúdu v už aj tak silnom prúde bitky o programátorov? Pravdepodobne to risk je.

Napriek tomu som tvrdohlavý a proti tomuto silno tečúcemu prúdu ísť chcem, aj za cenu pomalšieho hiringu. Pomalší hiring totiž znamená aj pomalši firing — hiring, ktorý je postavený na zavádzaní a fake prostredí nie je dlhodobo udržateľný. Newcomer sa cíti oklamaný, ešte ani neotvoril IDE.

My v Studio TEM tiež mávame spoločné raňajky, no robíme to preto, lebo chceme, nie preto, že je to v rebríčku TOP 5 benefitov pre rok 2018. Na raňajky nevoláme profi fotografov, dokonca ani cateringovú spoločnosť. Úplne “trápne” každý niečo nakúpi, pripraví a spoločne zjeme. Bez fanfár.

Raňajky, ktoré sme si sami pripravili. Trapas…

A taktiež nám záleží na našom zdraví, no neodbijeme to 1 eventom. Chodievame na teambuildingy do hôr, psychohygienu riešime kecaním o všetkom pri pive a nenútime nikoho brať si na dovolenku notebook. Keď treba zamakať, riešime to systémovo a nie energeťákom.

Otvorene priznáme, že PHP ninju nepotrebujeme. Stačí nám parťák, čo PHP ovláda a čo nedrží v hlave si sám dohľadá. Keď má problém, tak ho s nami prediskutuje. Ľudsky, nie SCRUM.

Snáď časom budú tieto praktiky smrdieť z rovnakej diaľky, ako smrdia praktiky šmejdov, ktorí zvážajú dôchodcov. Čestným firmám sa bude ľahšie dýchať.


Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store