Esselamu Aleyküm ve Rahmatillah hi vabarakatuh, ya' Bakriler ve Hz. Ali’ın(as) Şi’aları.

Sizlere yöneltmek istediğim birkaç sorum vardı. Kendim, yaklaşık 1 sene öncesinde Hanbali mezhebinden Şi’a Imamiyah mezhebine geçtim. Sizlere yöneltmek istediğim soruları altta sıralayacağım. Öncelikle amacım fitne değildir, aksine müminler arasında fikir ortaklığı bulmaktır. Daha öncesinde herhangi bir Siyasettin oluşumunda bulunmadım. Yöneticiler ve Moderatörlere başvurumu kabul ettikleri için teşekkür ederek başlıyorum.

Narrated A’isha 'Sahlah bint Suhail came to the Prophet (saw) and said 'O Messenger of Allah (swt), I see signs of displeasure on the face of Abo Hudhaifah when Salim enters upon me’, The Prophet (saw) said: "Breastfeed him!", She said: "How can I breastfeed him when he is a grown man!?" The messenger of Allah (swt) smiled and said 'I know that he is a grown man!’. So she did that, then she came to the Prophet (saw) and said "I have never seen any signs of displeasure on the face of Abo Hudhayfah after that. And he was present at the battle of Badar.

Sahih Hadis, Sunnah Ibn Majah, chapter. 36, hadithnumber 1943, page 113.

“Sahih Bukhari 1.251:

Narrated Abu Salama: `Aisha's brother and I went to `Aisha and

he asked her about the bath of the Prophet. She brought a pot

containing about a Sa` of water and took a bath and poured it

over her head and at what time there was a screen between her”

İngilizce kaynaklar için özür dilerim, Türkçe kaynakları aradığımda bulamadım ,velhasıl kelam bu “SAHİH HADİSLER” hakkında ne düşünüyorsunuz ? Ayşe sizce Ehl-ül Beyt’in bir parçası mıydı ?

Like what you read? Give Dogukan Alkis a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.