Thanks Felienne, nuttige links!
Rahul
1

Deel dat document please!! Waarom zou je ermee wachten, we kunnen het samen beter maken, zou ik zeggen! Dan hoeven andere mensen het wiel niet zelf uit te vinden.

Ik zit meer in cijfers over de wetenschap dan over IT, maar het plaatje is vast vergelijkbaar. Kijk hier eens: http://www.athenasangels.nl/athena-s-wisdom Die ladies hebben misschien nog wel meer info voor je, ook al specialiseren ze zich op diversiteit in de wetenschap.

PS Wat ik vergeten te zeggen was: wat goed dat jullie dit doen en wat een leuke vorm zo via Medium.

PS2 Ik ben het ook heel eens met wat Melanie schreef en ik ben blij dat zei dat al geschreven heeft. Denk dat als je je originele post over een jaartje terug leest dat schrikt hoeveel aannames er al in zaten

PS3 “minder slimme mensen” -> “slim is geen meetlat” is een goed motto hier denk ik. Er zijn zoveel verschillende manieren van slim! Het is, denk ik, een artefact van ons schoolsysteem dat we denken dat er een absolute classificatie is. Sommige mensen zijn creatief, andere heel precies. Anders, maar allebei slim en belangrijk. Als je daar alleen al afstapt, heb je al voortgang.

Like what you read? Give Felienne Hermans a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.