Hoe kunnen we Q diverser maken?
Rahul
1810

“Laatst hoorde ik iets bij Q dat hiermee te maken heeft, namelijk dat als we echt meer gelijkheid willen bereiken, dat we voorlopig de lat minder hoog moeten leggen voor vrouwen en andere minderheden. Daar ben ik het echt stellig mee oneens.”

De vraag is hier wat de lat is. Is dat jouw perceptie van kwaliteit? Of echte kwaliteit? Want als je puur op je perceptie afgaat, schat je de vrouw (of andere minority) waarschijnlijk lager in. Zie bijvoorbeeld: http://blogs.scientificamerican.com/unofficial-prognosis/study-shows-gender-bias-in-science-is-real-heres-why-it-matters/

Dus dat balanceren is niet de andere kant op, het is recht trekken wat nu scheef is.

Wat hiervoor goed schijnt de werken zijn checklisten, zie

http://www.ncsc.org/~/media/Files/PDF/Topics/Gender%20and%20Racial%20Fairness/IB_Strategies_033012.ash

Dus die “mentaliteit” die jij graag in mensen ziet moet je eigenlijk concreet maken. Dat is heel lastig, maar dat zal helpen*.

Want de kans is heel groot dat jij stiekem bij die mentaliteit toch aan een zelfverzekerde man met baard denkt, en bij een tengere vrouw of en man in en djebella denkt, die heeft de mentaliteit niet. Ik weet dat dat pijn kan doen om dat bij jezelf te herkennen, dat is echt niet makkelijk. Ik maakte (als vrouwelijke IT-er) laatst ook weer de fout om te denken dat een zwangere vrouw op een speakers dinner vast aanhang was. Was dus de keynote spreker. Oops.

Over het algemeen zou ik wetenschappelijke studies en plannen zoals hierboven zoeken. Meningen zijn goed, wetenschap is beter.

  • Los van diversiteit lijkt het me een nuttige exercitie om eens na te gaan wat die mentaliteit is.
Like what you read? Give Felienne Hermans a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.