Tazedirekt’e ne oldu?
Umut Gökbayrak
29225

Ben biliyordum böyle olacağını diyenlere bakmamak gerek. Risk yoksa kazanç da yok. Türkiye için online alışveriş hala yavaş yavaş alışılan bir şey. Tazedirekt benim gözümde başarılı oldu. Bence kendine olan fazla güven de kapanmaya giden süreçte etkili oldu. Oluşan talep yapılan yatırımları yakalayamadı. Giderek artan talebi yaratsa da çoktan aşırı büyük bir iş oldu. Yine müşterileri için güzel hatıralar, girişimçiler için de dersler bıraktı. Umarım Aslanoba diğer yatırımlarda başarılı olur.

Like what you read? Give Mehmet Onur TOZAN a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.