Lektionerne i “Et Kursus i Mirakler”

“A Course in Miracles” består af en tekstbog og 365 lektioner. I 2015 følte jeg mig inspireret til at optage videokommentarer til en stor del af lektionerne.

På Youtube finder du de videokommentarer jeg har lavet til lektionerne i Et Kursus i Mirakler. Du er velkommen til at bruge mine videoer hvis du oplever at det hjælper dig i arbejdet. Det er vigtigt at du læser lektionerne før du ser mine videoer, og det er også vigtigt at du mærker efter om du skal bruge mine videoer.

Videoerne ligger på youtube i den playliste der hedder “365 dage med Et Kursus i Mirakler”. Brug den søgefunktion der hedder “Søg i kanal” i playlisten på Youtube til at finde den lektion du skal bruge. Du kan også klikke på det lille menuikon øverst til venstre i videoen nedenfor for en oversigt over videoerne.

Like what you read? Give Flemming Engstrøm a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.