Ferdy Syarlin
Ferdy Syarlin

Ferdy Syarlin

“ — hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam.”