W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Otwarte Klatki, podczas którego zawarto umowę o przeniesieniu prawa własności parki lisów na rzecz Stowarzyszenia. Cieszymy się, że w wyniku dialogu udało się osiągnąć obustronne porozumienie.