The Matrix’deki White Rabbit’in Takipçi Sayısı Kaç Milyon Olmuştur?
Burak Dönertaş
734

Çok başarılı bir yazı tebrikler, beni en çok şaşırtan şey ise, avatar diyerek belki 5 6 yıldır bilinçsiz olarak kullandığım bir sözcüğün gerçek anlamını ve mevcut sosyal medya’daki derin anlamını öğrenmek oldu.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Feyyaz Esatoğlu’s story.