Kanvas ekibi olarak 10 Nisan’da gerçekleştirdiğimiz “Kitap Konuşmaları” yayınından sonra, ekipçe kendi aramızda blog ve Medium yayınlarından bahsediyorduk. Ardından Seyfeddin’nin “Apple Geliştiricisinin Alet Çantası” adlı makalesine göz gezdirince, “Neden aynısını bir tasarımcı için yazmayayım?” diye düşündüm.

Fakat başlık sizi yanıltmasın. Bu yazımda size kullanılması gereken popüler araçların tanıtımını veya favorilerimin güzellemesini yapmayacağım. Yeni mezun ve lisans eğitimi sırasında kullanıcı deneyimi tasarımında uzmanlaşmaya başlamış biri olarak, üniversiteye yeni başlayacak veya bu alanda kariyere başlamak isteyenler için, kendimi geliştirmemde rol oynayan ve bana bakış açısı kazandırmaya devam eden birkaç pratiği paylaşacağım.

Uzmanlaşmak istediğiniz disiplinin geçmişini araştırmak

Feyza Okumuş

Product Designer. I strive to create humane interactions for digital products and emerging technologies . Currently @parasutcom 🌱

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store