Senden öteye…Güle güle Türkiye
Tugce Cengiz
659

Ayrılsak da beraberiz dizisini getirdi aklıma bu yazdıklarınız. Müziği vardı bir de. Ne seninle ne sensiz bu dert inan çaresiz. Yazdıklarınızın ne anlama geldiğini hissediyorum. 3 yıldır yurtdışındayım. Anlıyorum sanırım. Umarım önünüzde nice kapılar açılır, yolunuza su serpilir.

Like what you read? Give Feyzullah Yalçın a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.