Senden öteye…Güle güle Türkiye
Tugce Cengiz
669

Ayrılsak da beraberiz dizisini getirdi aklıma bu yazdıklarınız. Müziği vardı bir de. Ne seninle ne sensiz bu dert inan çaresiz. Yazdıklarınızın ne anlama geldiğini hissediyorum. 3 yıldır yurtdışındayım. Anlıyorum sanırım. Umarım önünüzde nice kapılar açılır, yolunuza su serpilir.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.