سخنرانان ایرانی کنفرانس تله مدیسین استرالیا 2017

امروز برنامه اولیه کنفرانس تله مدیسین استرالیا 2017 اعلام شد و جای خوشوقتی هست که چهار سخنران ایرانی در لیست سخنرانان دیده میشوند. این همایش در تاریخ 30 و 31 اکتبر در شهر زیبای بریزبن استرالیا برگزار خواهد شد.

با اهداء شادباش به آقای علیرضا آتشی، و خانمها دکتر اعظم اصلانی، منصوره نوبخت ودکتر شراره نیاکان برای برگزیده شدن مقالاتشان برای ارایه سخنرانی در این رخداد علمی، برنامه مقدماتی همایش را در این نشانی میتوانید ببینید: http://event.icebergevents.com.au/sft-2017/program

Barriers and facilitators to adopting telehealth within early hearing support services: A qualitative study using the COM-B model of behaviour change
Mansoureh Nickbakht, The University of Queensland, Queensland, Australia

Effectiveness of mobile-based interventions on health behaviour change in people with diabetes: an overview of systematic reviews
Azam Aslani, Health Human Resources Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Fars, Iran

A Review of Telemedicine and E-health in Iran as a Developing Country: Situation and Challenges
Alireza Atashi, Virtual School, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Engineering a mobile-based self-management system for tubercular patients: TBMed Development study
Shararaeh R. Niakan Kalhori, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Mobile health (mHealth) for chronic wound management: a review of the literature
Shararaeh R. Niakan Kalhori, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran