Plag

Plag,bilgiyi yaymanın farklı bir yoludur.Amacı bilgiyi hakettiği kadar yaymak için mükemmel bir ortam oluşturmaktır.Plag bir virüs gibi çalışır.Bilgiyi yaydığında sana en yakın konumdaki kişilere ulaşır.Virüsü alan kişi,isterse bilgiyi “Yayar”,istemezse salına direnir ve bilgiyi kendine saklar.Herkesin tüm dünya tarafından duyulma imkanı eşittir-arkadaş ekleme ya da takip yoktur.Eğer yazılarınız diğer insanlara ilgi çekici geliyorsa,zamanla tüm dünyaya yayılacaktır.

Like what you read? Give feyza muslu a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.