10 vecí, ktoré môžete zažiť len v Košiciach

Podporte nenávisť medzi ríšami východu a západu!

Tieto veci si nevieme predstaviť zažiť inde.

1. Navštíviť pozostatky Európskeho hlavného mesta kultúry a zistiť, že galérie slúžia na robenie vtipov z Bratislavčanov

2. Živú spievajúcu fontánu, ktorú už 241 x niekto nahral na Youtube a zistiť, že ide na playback

3. Chalupy na streche paneláku

4. Štátnu vedeckú knižnicu v Koši

5. Náznaky, ktorý kôš to môže byť

6. Záchod, kde sa asi močí hlavou, keďže sušič navrhuje sušiť vlasy

???

7. Provizórnu väznicu v jednej z kabínok na tom istom záchode

8. Strašidelné znamenia na námestí plnom ľudí

9. Múzeum voskových figurín, v ktorom zrejme lepia namiesto obočia myši a majú šperky v tvare maternice

10. Netypické dopravné stavby

11. Desivú voskovú figurínu Rudolfa Schustera, ktorý vyzerá ako Drakula

“Bela lugosi dracula” by Screenshot from “Internet Archive” of the movie Dracula (1931) — http://www.archive.org/details/Dracula1931-Trailer. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons — http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bela_lugosi_dracula.jpg#mediaviewer/File:Bela_lugosi_dracula.jpg
Show your support

Clapping shows how much you appreciated Fičí’s story.