Neden Olmaz ?

Evet uzun zamandır düşündüğüm ve yazmaya karar verdiğim bir konu hakkında bir yazı seri dizisi yazacağım sizlere…

Neden olmaz başlıkları:

  • Gizlilik sözleşmesi var,
  • Etik değil,
  • Amerikayı baştan keşfetmek mi?
  • Ama onların pastasından pay almak istiyoru(z)m!
  • Devlet yazılım projeleri
  • Siber güvenlik
  • Bitcoin batacak mı?

Elimden geldikçe size yukarıda ki maddeler halinde yazdıklarımı yazarak sizlerle paylaşacağım.

--

--

Senior Software Consultant | Digital Nomad, work is over, let’s see how we can save the world.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Fikret AKIN

Senior Software Consultant | Digital Nomad, work is over, let’s see how we can save the world.