Myślę, że wszystko zależne jest od założenia.
Michael Skweres
1

Niby tak. Tylko że pomiędzy wierszami czai sie założenie ze to jednak samo zło, bo nie wychodzimy, nie spotykamy się etc.

Ja wiem że zarówno Ty jak i ja korzystamy z pozytywnych stron sieci. Dlatego zaskoczyłeś mnie swoim tekstem. Po artykule na temat G+ myślałem że opiszesz jasną stronę. 😉

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.