Życie bez społecznościówek?
Michael Skweres
11

To wszystko może mieć sens w przypadku zaglądania do sieci tylko po to by zająć czymś palce rzucając palenie. Jak jedzenie paluszków i orzeszków by palce miały co robić.

Możemy narzekać na żarcie z maka, mijając po drodze bar sałatkowy.

W zdecydowanej większości tekstów traktujących o mediach społecznościowych opisuje się jedynie lukier. A ten jak wiadomo jest na powierzchni.

Zaskakujące jak rzadko wspomina się o plusach. O możliwości poznania osób o zbliżonych poglądach czy zwykłej wymianie użytecznych informacji. Jakby narzekanie było jedynym słusznym podejściem. Najłatwiejszym z pewnością.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.