Svetlo na konci TU(nela)KE ? (Katedra počítačov a Informatiky — KPI)

Hlavná budova Technickej univerzity v Košiciach.

Úvod

V tomto blogposte by som chcel opísať svoje (a nie len svoje) počínanie na Technickej univerzite v Košiciach(ďalej len TUKE), na ktorej študujem odbor Informatika na Katedre počítačov a Informatiky (ďalej len KPI). PS: Všetky názory su z môjho subjekto/objektívneho pohľadu. Možno sa niektorým čitateľom (zväčša študentom) bude zdať tento článok, ako pokus sa vychváliť a dostať sa “bližšie” (rozumej vtierať sa) učiteľom — kľudne nech sa vám to zdá. No pokiaľ máte oči a trošku rozmýšľate, tak mi dáte za pravdu.

Ako sa to všetko vlastne začalo ? — Ročník č. 1

V roku 2013 keď som bol ešte mladý chalan bez rozhľadu (nie žeby som ho teraz mal), som sa pod nátlakom rodičov prihlásil na štúdium, na jedinú (vraj) schopnú univerzitu v Košiciach, tou univerzitou bola TUKE.

Absolvoval som prijímacie skúšky a horsa do niečoho nového, od čoho som mal veľa očakávaní ako mladý chlapec. Bol som v euforii z toho, čo všetko ma profesori a učitelia na tejto univerzite naučia. No postupom času som si začal uvedomovať, že…. že ma asi (mňa osobne) veľa nenaučia. Prestal som chodievať na prednášky, flákal som cvičenia, zápočty, no vďaka vedomostiam ktoré som nadobudol mimo školy, som s prechádzaním školy nemal vôbec problém.

Veľký plán ukončenia štúdia — Wanna be HERO — Ročník č. 1

Ako tak škola plynula a vedomosti nepribúdali (keď aj pribúdali, tak boli uplne nepoužiteľné v praxi a reálnom živote), rozhodol som sa, že štúdium na tejto škole po prvom semestri prvého ročníka ukončím. No potom sa zobrazilo prvé svetielko, menom Ing. Miroslav “Mirek” Biňas, PhD. Tento vysokoškolský učiteľ mi (a verím, že nie len mne) začal dodávať tak trošku nádeje, že tá preslávená TUKE nás niečo naučí.

Nabratie novej sily — Ročník č. 2.

Druhý ročník som v prvom semestri absolvoval predmet “Objektovo orientované programovanie”. Na tomto predmete sme programovali hru v programovacom jazyku Java (Tento predmet vnímam veľmi pozitívne — keďže sme vďaka hre pochopili, čo je to OOP, naučili sme sa veľa nárhových vzorov a princípov moderného programovania — Znova by som si tento predmet zopakoval :)). V druhom semestri sme absolvovali predmet “Technológie Java” . Veľka vďaka pánovi vedúcemu KPI doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. Z jeho prístupu a ľudskosti by si mohlo zobrať príklad veľmi veľa (keď nie všetci) ľudí, ktorí pôsobia na TUKE ako vysokoškolskí “učitelia”, “doktori” a “profesori” (áno, tie uvodzovky sú tam správne — keď to čítate, bežte kontaktovať pána Porubäna, chýba vám odborná pomoc). Osobne som začal rozlišovať, medzi ozajstným vysokoškolským učiteľom a “Vysokoškolskou fraškou” — menovať mebudem.

Veľké svetlo na konci tunela — zmeny. Ročník č. 3

Tento ročník, no aj celý akademický rok 2015 / 2016 bol veľkým zlomom pre KPI. Boli odobrané !konečne! nezmyselné predmety (Ako napr. Fyzika II, Elektrotechnika atď — ktoré sme si ešte my museli absolvovať) pre štúdium informatiky. Nahradené boli relevantnými predmetmi, ktoré majú čo dočinenia s praxou a novými technológiami. — Za túto zmenu by som sa chcel (dúfam že v mene všetkých žiakov) poďakovať, zas a znova pánovi doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD — Vedúci katedry KPI. A tak isto celej katedre KPI — ľuďom ktorí sa podieľali na zrealizovaní tejto zmeny.

Konečne som mal pocit, že sa učím veci, ktore sa využívajú v praxi. Nie staré, nepoužiteľné a bezvýznamné predmety, ktore boli asi zavedené do vyučovacích procesov niekedy v komunizme. Spomeniem z môjho pohľadu najlepšie zmeny — pre prvý semester, ktorý som mohol absolvovať po nasadení zmien, ktoré boli spomenuté vyššie.

  1. “Vývoj aplikácií pre chytré zariadenia” — V tomto predmete nám pán Ing. Miroslav “Mirek” Biňas, PhD. Priblížil vývoj aplikácií pre smartfóny. Žiakom dal voľnú ruku v tom, na akej platforme chcú aplikácie vyvíjať, či už išlo i iOS, Android, Windows Phone.
  2. “Používateľské rozhrania počítačových systémov (UX)” — Predmet, ktorý pre nás pripravila, Ing. Michaela Bačíková, PhD. nás naviedol a vysvetlil nam UX (User Experience) tak, ako nikto. Mal som šťastie, že som s pani Bačíkovou mal cvičenia, kde niekedy ona chcela viac, ako my :) (teda aspon ako ja — kedže ja som flákač). Táto učiteľka, mňa osobne najviac prekvapila svojim prístupom a k motivácií žiakov. Dúfam, že takýchto učiteľov / učiteliek bude na TUKE pribúdať (Odporúčam žiakom, aby si volili túto učiteľku ako cvičiacu k predmetom / volili si ju ako vedúcu vašej bakalárskej práce — nie že má super prístup, ale aj odpovedajúce vedomosti. Budete to mať (pokiaľ bude aj z vašej strany snaha)) oveľa ľahšie ako vaši spolužiaci.
  3. “Manažment softvérových projektov” — Predmet sa zaoberal projektovaním a manažovaním procesov pri vývoji softwaru. Naučili sme sa cenovo ohodnotiť svoju prácu, argumentovať cenu zákaznikovi. Tak isto sme sa naučili všeobecné a validné procesy, ktoré pomáhaju managovať vývoj softwaru a projektu ako takého. Používali sme interaktívny software na interpretaciu a simuláciu týchto procesov, ktorý sa volá AMEISE.

To je čo ? Z veľkého hejtera, ktorý každého odhováral od TUKE, je teraz priaznivec (nehovorím že celej TUKE), ale aspoň Katedry počítačov a Informatiky a všetkých členov tejto katedry. Osobne by som teda chcel týmto poďakovať celej KPI, no hlavne týmto menám (Prepáčte ostatní, buď som nemal tú česť vás spoznať, alebo ste moj názor neovplyvnili natoľko, aby som vas spomenul ako jednotlivcov).

  • doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD — Vedúci katedry, ktorý sa asi najviac zapríčinil o tieto zmeny.
  • Ing. Miroslav “Mirek” Biňas, PhD — Ktorý bol vždy pozitívne naladený, ochotný pomáhať všetkým, aj tým ktorým to veľmi nešlo (však ? :) — ak teda bol čas)
  • Ing. Michaela Bačíková, PhD — Voči ktorej som ja bol asi najviac skeptický, čo to bude “zač”. No bola (pre mňa osobne) najväčším prekvapením v mojom štúdiu (doposiaľ). Jej prístup a odvaha robiť s novými a modrenými vecami / technológiami je obdivuhodná. PS: Ďakujem za mention v prednáškach :))

Veľmi sa teším, že sa konečne začala zlepšovať úroveň a vám, ktorí sa chystáte na TUKE, vrelo odporúčam, plánuje sa ešte toľko vecí, že sám by som si to ešte raz zopakoval :))))))