Start Up Polska

Polska wersja European Money Lawer — opcja pożyczek celowych. Zasady jak Nowe Otwarcie — dodatkowo możliwość przekazania informacji o celu pożyczki.

Opcja “Start Up Polska” reklamowana i promowania dzielnie w stosunku do European Money Lawyer oraz Nowego Otwarcia — z uwagi na specyfikę operacji.

Już wkrótce!

Start Up Polska