Finturi verruimt haar dienstverlening
Finturi verruimt haar dienstverlening

Finturi — een Nederlandse FinTech-startup die via haar platform MKB-bedrijven aan financiers koppelt ten behoeve van korte termijn werkkapitaal, verruimt haar dienstverlening.

“De Nederlandse export is van cruciaal belang voor de economie en draagt voor ongeveer een derde bij aan het bruto binnenlands product. Ondanks het gewicht dat de Nederlandse exporterende bedrijven in de schaal leggen, wordt het ondernemen hen niet altijd gemakkelijk gemaakt. Het is bijvoorbeeld erg lastig om financiering te verkrijgen op basis van buitenlandse facturen. Daar gaat Finturi verandering in brengen”, aldus David Buschman — CEO van Finturi.

MKB-bedrijven konden bij Finturi al een korte termijn lening…


Vandaag wordt Finturi 2 jaar oud — een belangrijke mijlpaal. Twee jaar geleden zijn wij begonnen met het eenvoudiger en toegankelijker maken van werkkapitaalfinanciering voor MKB ondernemingen. We zijn begonnen met 7 medewerkers en vandaag de dag zijn wij doorgegroeid naar een team van meer dan 12 medewerkers verspreid over drie verschillende landen, die meer dan ooit gefocust zijn op het definiëren van de toekomst van MKB financiering.

De start van ons bedrijf

Finturi is gecreëerd om korte termijn werkkapitaalfinanciering toegankelijker te maken voor MKB bedrijven. Onderzoek toonde aan dat het voor bedrijven behoorlijk lastig kan zijn om aan werkkapitaal…


De Nederlandse start-up Finturi kreeg goedkeuring van de AFM en heeft hierna een nieuwe manier van factuur financiering op de Nederlandse markt gelanceerd. Finturi koppelt bedrijven aan financierders en helpt hen geld te lenen op basis van ingezonden facturen.

Finturi biedt een platform voor MKB bedrijven om snel (tussen enkele minuten en max. 24 uur), flexibel en goedkoop openstaande facturen te laten financieren. Bedrijven ontvangen binnen 24 uur 80% van de factuurwaarde, voor facturen voor facturen met een betalingstermijn van 30–90 dagen. De hoogte van het rentepercentage is afhankelijk van de door Finturi berekende ‘Health Score’ en bedraagt 1–2% per…


Finturi gebruikt de nieuwste technologie om MKB-financiering eenvoudiger en voordeliger te maken. Door de samenwerking met Platform Capsearch zet Finturi hierin een volgende stap om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Financieel Adviseurs voor MKB kunnen voor hun klanten ook via Capsearch financiering aanvragen bij Finturi. Dit zal vooral interessant zijn voor MKB-ers die extra werkkapitaal willen aantrekken door hun uitstaande facturen direct betaald te krijgen.

Type financiering:

  • Een lening op basis van openstaande facturen binnen 24 uur na goedkeuring
  • 80% van het factuurbedrag als lening. Finturi verstrekt leningen tot €50.000

Geschiktheid:

  • Binnen 30 minuten weet je of je…

NBA Accounttech Open Podium is het onafhankelijke platform voor vernieuwende technologie, technologische ideeën en startup-initiatieven. Met het organiseren van het Accounttech Open Podium beoogt de NBA de technologische toepassingen in het accountancy beroep vooruit te helpen, te versnellen en vooral zichtbaar te maken. Voor het jaar 2020 heeft een vertegenwoordiging van de NBA Young Prof’s en het Open Podium Forum de 10 meest innovatieve inzendingen geselecteerd. Deze inzendingen worden live gepitcht tijdens het online event op 25 juni a.s.

Finturi is een van de 10 geselecteerde inzendingen en zal aanstaande donderdag live op het podium staan. Aansluitend is er de mogelijkheid om in een 1 op 1 in meer detail op het proces en specifieke klanten in te gaan. Reserveer hiervoor nu vast een time slot!

Lees verder


Het belangrijkste verschil tussen factoring en factuurfinanciering is wie de betaling int van facturen die een klant verschuldigd is. In beide gevallen hoeft het bedrijf geen 30 of 60 dagen te wachten voordat de factuur door de klant wordt betaald. Werkkapitaal is direct beschikbaar voor het bedrijf. Bij de financiering van haar facturen houdt het bedrijf de volledige controle over de inning van de factuur bij haar klanten. Het bedrijf neemt gewoon een lening op de verzonden factuur. Zodra de betaling van de klant na de vastgestelde periode ontvangen wordt, betaalt het bedrijf de lening terug. …


FinTech start-up Finturi heeft weer mooie stappen gezet het afgelopen jaar. Steeds meer ondernemers kunnen gebruik maken van de financieringsoplossing van Finturi. Finturi biedt met innovatieve AI en blockchain technologie een snelle en veilige financieringsoplossing voor MKB en ZZP-ers.

Voor de onboarding op het Finturi platform is een zg. audit-file (xaf) nodig die RGS (Referentie GrootboekSchema) ingedeeld is. Aangezien de Minox boekhoudsoftware voorzien is van het keurmerk ‘RGS ready’, heeft Finturi succesvol een aanvraag kunnen realiseren met een Minox audit file. Bedrijven die gebruik maken van het Minox online boekhouden kunnen nu eenvoudig onboarden op het Finturi platform. Na onboarding…


216 Accountants, een innovatief accountantskantoor met meerdere vestigingen in Nederland, is het eerste kantoor dat een samenwerkingsovereenkomst met Finturi sluit. Via het Finturi platform kunnen klanten van 216 snel, veilig en voordelig over extra korte termijn werkkapitaal financiering beschikken. Hans Hameetman, accountant bij 216, heeft zo recent een van zijn klanten, een importeur en distributeur van zetmeel en proteïnen, geholpen haar groeiplannen te verwezenlijken door het factuurfinancieringsplatform van Finturi te gebruiken.

“De snelheid en de veiligheid van het platform én de voordelige rente percentages bieden onze klanten interessante mogelijkheden als zij behoefte hebben aan korte termijn werkkapitaal”, aldus Hans. …


Dear All,

As a result of the new measures against the spread of the coronavirus in the Netherlands, I would like to inform you about how we deal with this at Finturi. Even in these uncertain times you can count on Finturi for invoice financing.

In the context of our social responsibility, we naturally contribute to limit the further spread of the virus as much as possible. At the same time, we also feel the responsibility to contribute to help businesses raise working capital where possible. That is why our services remain available.

Our entire team will be working from…

Finturi

Dutch Fintech Startup making #invoicefinancing #secure #lowcost #quick and #easy with #blockchain and #ArtificialIntelligence. www.finturi.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store