Girişimcilikte ‘5 Neden?’ Yöntemi

Yalin Yeni Girisim

Eric Ries’ın Lean Startup adlı kitabı Yalın Yeni Girişim adıyla Türkçe’ye çevrilmişti ve ilk çıktığı dönemlerde okumuştum. Bugün yeniden karıştırdım ve küçük ama önemli bir bölümü paylaşmak istedim.

Ries, girişimcilerin bir sorunla karşılaştıklarında durmalarını ve 5 defa Neden? diye sormalarını (ve tabi yanıtlamalarını) öneriyor. Bu sayede ‘kök neden’in bulunabileceğini söylüyor ve bunu şöyle örnekliyor;

Bir makinenin durduğunu düşünelim;
  1. Neden durdu makine? Yanıt: Aşırı yüklemeden dolayı sigorta attı.
  2. Neden aşırı yükleme oldu? Yanıt: Rulman yeterince yağlanmamıştı.
  3. Neden yeteri kadar yağlanmadı? Yanıt: Yağlama pompası yeteri kadar pompalamıyordu.
  4. Neden yeteri kadar pompalamıyor? Yanıt: Pompanın mili yırtılmıştı ve tıkırdıyordu.
  5. Neden pompanın mili yırtıldı? Yanıt: Süzgeç yoktu ve küçük bir metal parça içeri kaçmıştı.

Yukarıdaki örneği bir girişim için daha anlaşılır şekilde kurgulayabiliriz. Hatta bazen ‘neden’lerin sayısını artırıp azaltmak gerekebilir. Fakat esas meselenin ‘kök nedeni’ bulmak olduğunu unutmamak gerek. Çünkü karşılaşılan sorunun gözüken ilk nedeni çok büyük ihtimalle kök neden değildir. O ilk nedene tutunmak sadece sorunu ötelemeye yarar. Sorunların hiç bitmediği girişimcilik işinde de en çok önemsenmesi gereken şeylerden biri sorunları ötelemektir.

Hatta girişimciliğe adım atmadan önce bile bu pratiği kazanmakta fayda var.


Originally published at Fırat Demirel.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.