En Dirençli Parazit Hangisidir?

En dirençli parazit türü hangisidir? Bakteri mi, virüs mü? Bağırsak solucanı mı?
Fikir. Dirençlidir ve çok çabuk yayılır.
Fikir beyne bir kez yerleşti mi, yerinden sökmek neredeyse imkânsızdır. İyice şekillenmiş ve kavranmış bir fikir, kafanızın içinde bir yere saplanıp kalır. — Cobb
-
En ufacık bir fikir, “Senin dünyan gerçek değil” gibi mesela her şeyi değiştirir. — Mal

Bugün yeniden izlediğim Christopher Nolan’ın Inception (Başlangıç) aldı filminde geçen replikler bunlar. Filmde Siato, Cobb’dan bahsederken;

“Bazı radikal fikirleri saplantı haline getirmiş bir adamdı.”

diyor. Cobb’un yaptıkları mâlum. Üzerinde uzunca konuşulacak konular…


Originally published at Fırat Demirel.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.