Fırat Demirel Kimdir?

Blog yazılarım: Medium (e-posta abonesi ol)

Paylaşımlarım: LinkedIn, Twitter, Pocket, Facebook, Instagram

Okuduklarım: 2015, 2016, 2017 + Kitap Özetleri

İzlediklerim: Belgeseller, Filmler

İletişim: Mesaj göndermek için tıklayın.

— — — — — — — -

ÖZGEÇMİŞ:

1985: Kars‘ta doğdum.

Haziran 2003: Kars Anadolu Lisesi’nden mezun oldum.

Eylül 2004: İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne yerleştim.

Mart 2007: Pozitim Teknoloji’de profesyonel iş hayatına adım attım. İki buçuk yıl boyunca mobil içerik yönetimi, katma değerli servisler ve sosyal ağlar geliştirmekle ilgilendim.

Nisan 2009: Türkiye internet sektörünün en etkili mecrası Webrazzi‘ne yazar olarak katıldım. Halen internet girişimciliği ve yeni teknolojiler ve hakkında haber, inceleme, analizler kaleme alıyorum.

Ağustos 2011: İ.Ü. Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldum.

Mart 2016: Aylık kültür ve kitap dergisi Arka Kapak için kitap incelemeleri yazmaya başladım. Halen Arka Kapak’ın yayın kurulu üyeleri arasında yer alıyorum.

Temmuz 2017: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi ve Felsefesi, Tezli Yüksek Lisans bölümüne yerleştim.

Macera devam ediyor…


Originally published at Fırat Demirel.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.