Forest App: Pomodoro Tekniği ile Orman Kurmak

2015'in başında pomodoro tekniği (25 dakika iş, 5 dakika ara) ile çalışma disiplini oluşturma hedefi koymuştum. Masaüstünde ve telefonda farklı uygulamalar denedim. Kimileri verimli oldu ama süreklilik sağlayamadım. Şunu farkettim ki her çalışma başlangıcında pomodoro sayacını başlatmak bile bir disiplin istiyor.

Gel gelelim daha önce keşfettiğim Forest adlı uygulamayı yeniden aktif olarak kullanmaya karar verdim. Çünkü sayacı çalıştırmak için teşvik edici güzel bir özelliği var; sanal da olsa bir orman kurmanızı sağlıyor.

Forest nasıl çalışıyor?

Forest, hem akıllı telefonunuzda hem de tarayıcınızda detoks amaçlı kullanabileceğiniz bir uygulama. Çalışma sürenizi belirliyor (pomodoro için 25 dk) ve sayacı başlatıyorsunuz. Eğer bu süre boyunca engellediğiniz sitelere ve uygulamalara girmezseniz bir ağaç dikmiş oluyorsunuz. Her 30 dakikalık çalışma süresinde 1 ağaç yetişiyor ve bu şekilde ilerledikçe ağaçlarınız bir ormana dönüşüyor.

Forest’ın Android, iOS, Windows Mobile uygulamalarının yanında Firefox ve Chrome eklentileri var. Fakat tarayıcı eklentisinde (şu anda Chrome kullanıyorum) diktiğiniz ormanınızı göremiyorsunuz. Bunun için mobil uygulamaya bakmanız gerekiyor. Zaten mobil uygulama ile tarayıcınızın senkron çalışması için ücretli uygulamaya geçiş yapmanız lazım. Android uygulaması sadece 2 lira 69 kuruş. iOS uygulaması ise maalesef 2 dolar.

Mobil uygulama üzerinde diğer kullanıcıların sıralamasını da görebiliyorsunuz. Ayrıca çalışarak biriktirdiğiniz paralarla farklı ağaçları da alıp ormanınızı çeşitlendirebiliyorsunuz.

Geçenlerde bahsettiğim Go Fucking Work eklentisini kaldırdım ve Forest uygulamasına odaklanmaya karar verdim. Bu yazıyı yazarken bir ağaç dikme şansını da kaçırdığımı farkettim ama olsun. Yarın bu hatayı telafi ederim. ;)


Originally published at Fırat Demirel.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.