Google Nasıl Yönetiliyor?

Son dönemin güzide kitap ve kültür dergisi Arka Kapak’tan bir iki yazımda alıntı yapmıştım. Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu gibi isimlerle daha da güçlenen Arka Kapak’ın bu ayki sayısına nacizane ben de bir katkıda bulundum. Eric Schmidt ile Jonathan Rosenberg’in ‘Google Nasıl Yönetiliyor?’ adlı kitabın bir değerlendirmesini yazdım.

Arka Kapak’ı Babil.com’dan veya gazete bayilerinden alabilir, Arkakapak.com adresinden bazı içerikleri gecikmeli de olsa takip edebilirsiniz.

Başlıktaki sorunun cevabını isteyenlerse aşağıdaki çok kısa özete göz atabilir;

  1. İşe alım konusunu ciddiye alın ve bu işe gerçekten zaman ayırın.
  2. Sadece üretken akılları (parlak zihinleri) işe alın.
  3. Üretken akılları kaybetmemek için elinizden geleni yapın.
  4. Gözden kaçan çürük elmaları, sahtekarları gönderin.
  5. Üretken akıllıları yönetmeye çalışmak yerine onlara özgürlük ve rahatlık sunun.
  6. Pazar araştırmalarına değil, teknik bilgiye güvenin.
  7. Verilere dayanarak karar verin.
  8. Sabırlı olun, bilgilenin ve alternatif oluşturun.
  9. Geleceğe hazırlıklı olun, hiçbir şirket sonsuza kadar kazanmaya devam edemez. Evet, Google dahil.
  10. Kötülük yapmayın(!).

Originally published at Fırat Demirel.

Like what you read? Give Fırat Demirel a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.