Her Gün Yaz(ma)mak

Her gün en 50 kelimelik bir şeyler yazmaya başladığımda nereye kadar gideceğimi bilmiyordum. 13 Ocak’tan bu yana her gün bir şeyler yazıyorum ve sanırım 100'den fazla yazı yazdım. Bunu yaptığıma pişman değilim, elbette çeşitli faydaları oldu. Amma velakin, her gün bir şeyler yazmak için gecenin son saatlerini zorladığımı farkettim ve bunun böyle gitmemesi gerektiğini düşünmeye başladım. :)

Evet, kesinlikle yazmak lazım ama küçük içerikler oluşturmak ve başkalarına kuru akıl vermek yerine, 2015 yılı başındaki hedefime dönerek, her hafta bir konuda detaylı bir yazı yazmayı planlıyorum. Araştırılmış, hikayeye dönüştürülmüş veya deneyimlerden süzülmüş şeyler yazmak.

Bu arada kitaplara daha fazla vakit ayırmak ve öğrendiğim farklı bilgileri de bloguma sürekli eklemek gibi bir niyetim var. Bu sayede farklı bilgilerin olduğu bir bilgi havuzu da oluşturmaya çalışacağım. Niyetim yukarıdaki arama çubuğunun sıkça kullanılması.

Yine saati uzattığımı farkedip burada kesiyor ve yorumlarınızı merakla bekliyorum. :)


Originally published at Fırat Demirel.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.