Herkesin Anlayacağı Dilde Yazmak

Thing Explainer

Daha önce Malcolm X’ten bahsederken anlaşılır olmanın öneminden bahsetmiştim. Konuşurken veya yazarken geniş kitlelere ulaşmanın yolu kısa ve anlaşılır cümleler kurmaktan geçiyor. Bunu etkili bir şekilde yapmak ise elbette zor. Neyseki bu konuda da bir uygulama yapmışlar.

Cleartext, sadece en çok kullanılan 1000 İngilizce kelimeyle yazmanıza izin veren bir metin editörü. Yani sözlüğün dibinde köşesinde kalan kelimeleri kullanmanıza izin vermiyor. Uygulamanın geliştiricisi “Thing Explainer: Complicated Stuff in Simple Words” kitabından esinlenerek bunu yapmış. Açık/net olmak iyidir, diyor. Haklı.

Ernest Hemingway’in yazarlara tavsiyelerini okurken bunun önemini bir kez daha idrak ettim. Umarım Türkçe için de bu tarz yazma araçlarının geliştirildiğini görürüz. Hemingway demişken Hemingway Editor diye bir araç olduğunu da ekleyeyim. Yaptığı iş yazılarınızın anlaşılabilirliğini ölçmek. Hepsi bu.


Originally published at Fırat Demirel.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.