Thiel Yasası

Peter Thiel’i halen Paypal’in kurucu ortağı ve Facebook’un ilk yatırımcılarından biri olarak tanıtıyoruz. Oysa ki Palantir’in kurucu ortağı olarak çok iyi bir iş daha yapıyor. Hatta son ABD seçimlerinde Donald Trump’a destek vermesinin rasyonel nedeni bile Palantir* olabilir. Fakat konumuz Palantir değil. Thiel’in yazdığı Sıfırdan Bire (Zero to One) adlı kitaptan ikinci kez (bkz: birincisi) bir alıntı paylaşmak istiyorum.

Peter Thiel, kitabının 9. bölümünde başarılı bir girişim/şirket kurmanın temellerini anlatıyor. Thiel Yasası’nı da bu bölümün başında şöyle açıklıyor;

“Her büyük şirket eşsizdir ancak her işin en başta doğru yapması gereken şeyler vardır. Bunu o kadar sık dile getiriyorum ki arkadaşlarım ona Thiel Yasası diyerek alay ediyor: Temelden dağınık bir girişim (startup) düzeltilemez.
Başlangıçlar özeldir. Nitel olarak sonradan gelenlerden farklıdır. Bu 13.8 milyar yıl önce, evrenimizin temelinde de aynıydı. … Ülkemizin (ABD’den bahsediyor) 227 yıl önceki kuruluşu için de aynısı geçerliydi. …
Şirketler de bu yönden ülkeler gibidir. Erken verilen kötü kararların -eğer yanlış ortakları seçerseniz veya yanlış kişileri işe alırsanız- yapıldıktan sonra değiştirilmesi zordur. Birileri bunu düzeltmeyi denemeden önce, iflas kararı seviyesinde bir kriz ortaya çıkacaktır. Kurucu olarak ilk işiniz, ilk işleri halletmektir. Çünkü hatalı bir temelle iyi bir şirket kuramazsınız.”

*Palantir, ABD’de NSA, FBI, CIA gibi devlet ajanslarına da hizmet veren büyük veri analizi girişimi. Değerlemesi 20 milyar doların üzerinde.


Originally published at Fırat Demirel.

Like what you read? Give Fırat Demirel a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.