10 σημαντικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη εφαρμογών

laravel — ανάπτυξη εφαρμογών

Η ανάπτυξη σύνθετων έργων χρειάζεται ακρίβεια και όσο το δυνατόν πιο απλοποιημένη προσέγγιση. Οι περισσότερες web εφαρμογές αναπτύσσονται σε PHP Frameworks. Αυτά τα Frameworks προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια, ακεραιότητα και φυσικά ευκολία, άρα μικρότερο κόστος ανάπτυξης.

Το Laravel θεωρείται το καλύτερο PHP Framework αυτή τη στιγμή, από την κοινότητα των προγραμματιστών. Προσθέτει εγκυρότητα και υπεροχή στο σύνολο του έργου ενώ διευκολύνει την ανάπτυξη με τα ενσωματωμένα εργαλεία προγραμματιστών που διαθέτει καθώς και με την ευκολία εγκατάστασης σε σχέση με άλλα frameworks.
Παρακάτω θα αναλύσουμε τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης του Laravel.

Το Laravel δουλεύει με την αρχιτεκτονική του MVC, δηλαδή Model…


Αυτό το άρθρο είναι για έκδοση της Angular 4 και μετά

Θα βρείτε σημειώσεις, τον οδηγό γραμμένο και τον κώδικα στη συνέχεια κάτω από το βίντεο.

Σε αυτόν τον οδηγό θα παρουσιάσουμε μία δυνατότητα που προστέθηκε στην Angular 4. Αυτή βελτιώνει την σύνταξη της ngIf έτσι ώστε να μπορούμε να παίρνουμε πολύ πιο εύκολα ασύγχρονα δεδομένα.

Συνήθως στις εφαρμογές που φτιάχνουμε με Angular χρησιμοποιούμε Observables και την βιβλιοθήκη RxJS για να διαχειριστούμε τα ασύγχρονα δεδομένα. Ως επί των πλείστον δουλεύουμε με το Http service της Angular το οποίο επιστρέφει Observable.

Παρακάτω θα φτιάξουμε ένα Observable για να προσομοιώνουμε ένα…


6 σημαντικοί λόγοι για να χρησιμοποιήσεις Angular

Η Angular 2 κυκλοφόρησε επισήμως στα τέλη του 2016 και έχει δημιουργήσει μεγάλο ενθουσιασμό στα communities των developers. Η Angular είναι ένα JavaScript Framework για τη δημιουργία διαδραστικών client side εφαρμογών που τρέχουν στον browser. Γιατί λοιπόν τόσος ενθουσιασμός? Γιατί η Angular είναι διαφορετική από τα άλλα JavaScript Frameworks και γιατί αξίζει να τη μάθει κάποιος?

Το Web έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία πέντε χρόνια. Με την ECMAScript (ES) 2015, έχουμε mudules, κλάσεις και arrow functions. Η Angular υλοποιεί αυτές τις δυνατότητες και βοηθάει στο να τα κάνει πιο εύκολο να τα χρησιμοποιήσουμε. Αν προσθέσουμε και την TypeScript, έχουμε πολύ…


H JavaScript είναι πλέον παντού. Με την τεράστια δυναμική που αποκτούν τα κορυφαία JavaScript frameworks όπως Angular, React, NativeScript, Ionic, Vue κ.α., μοιραία γεννιέται το ερώτημα: Πως μπορούμε να κάνουμε την JavaScript πιο εύκολη και διαχειρίσιμη χωρίς να χάσει τα κορυφαία χαρακτηριστικά της;

Η απάντηση δόθηκε από την Microsoft με την δημιουργία της TypeScript, από τον Anders Hejlsberg πίσω στο 2012.

Τι πραγματικά είναι η TypeScript?

Η TypeScript είναι μία επέκταση της Javascript. Διαφέρει από τους ανταγωνιστές της, όπως CoffeScript και Dart στο ότι απλός κώδικας JavaScript μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με την TypeScript. Ως εκ τούτου, η JavaScript είναι TypeScript.

Αλλά η TypeScript, πρέπει…


Ο προγραμματισμός στο επίπεδο του front end βρίσκεται πλέον σε μια ξέφρενη πορεία ανάπτυξης και έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον. Είναι ένας κόσμος με περισσότερες καλές επιλογές από ποτέ, όπου οι δυνατότητες και οι ανάγκες μπορούν να δημιουργήσουν υπηρεσίες και προϊόντα που παλαιότερα φανταζόμασταν ως μη πραγματοποιήσιμα.

Σε αυτό το πεδίο, οι προγραμματιστές φαίνεται να έχουν παθιαστεί περισσότερο από ποτέ. Είναι η εποχή που αφιερώνουμε πολύ μεγάλο χρόνο στην εκμάθηση των τεχνολογιών, που συνεχώς πρέπει να λαμβάνουμε τις σωστές αποφάσεις, κάτι που μας κάνει να θέλουμε με πάθος να υπερασπιστούμε τις επιλογές μας. …

firebit

καινοτομία που εμπιστεύεσαι

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store