İyi Arıtılmış Su Nasıldır?

Sıhhatli beslenmek günümüzde ve son koşullarda bizlerin en zor bulduğu eylemlerden bir tanesidir. Aslında bunun için uğraştığımızı düşündüğümüz vakit, ne kadar uğraşıyor olsak dahi, bir yerde kesin çatlak veriyor ve oradan bir su sızıyor içeriye. Bir insanın vücudunun %70', sudur ve bu bağlamda insanlar için su en ehemmiyetli besin kaynaklarından bir tanesidir. Bu yüzden dolayı içilen suyun temiz olması gerekmektedir ve bu arada da sıhhatli olması gerekir. Su aldığımız vakit yalnızca tüketimine bakarız, bunun dışında hiçbir şekilde onun temizliğine veya nereden geldiğine bakmayız. Fakat bakılması ve bu vaziyetinde araştırılması gerekmektedir. Suyu alacağınız yer emin olması, şayet güvenemiyorsanız su arıtma kullanarak kendi içme suyunuzu kullanabilirsiniz. Su artıma sistemleri yalnızca hanelerde değil, genel olarak tüm mahallerde kullanılan bir sistem olarak karşımıza çıkabilir. Fakat yeniden de herkes bilmediği için veya herkes tarafından kullanılması ekonomik olmadığı için, kullanamayanlar vardır. Elbette arıtma kullanıldığı zaman yapılması gerekilen şeyler de vardır. Örneğin iyi arıtılmış bir suyun nasıl olduğunu bilmek gerekecektir. İyi arıtılmış bir su nasıl olmalıdır, buna bakalım. İlk olarak iyi arıtılmış bir su, her zaman hanemizde içtiğimiz içme suyundan farksız olacaktır. Bu bağlamda ideal bir içme suyu tadına ve kıvamına erişecektir. Belki kuşkuya kapılabilirsiniz, suyun içinde netlikle çamur veya benzeri malzemeler bulunmamaktadır, bunun gözlerinizle de görebilirsiniz. Gerek klor gerek ise de diğer kötü kokular, bu suda bulunmamaktadır ve bu yüzden kokusuz olmalıdır. Mermi veya civa gibi rastgele bir madde barındırmaz ve tamamiyle saf ve sıhhatlidir. Günlük hayatta içtiğimiz sudan çok daha kaliteli olduğunu söylemek, işin en net bölümü olacaktır. En çok seçenek ettiğiniz kaynak suyu düşünün, tam olarak o kadar yumuşak bir su kıvamında olmalıdır. Hep yenilendiğinizi ve daimi olarak taze olduğunu göz önünde bulundurduğumuz zaman, bol oksijen içerdiğini de anlayabiliriz. Her gün pet şişeden veya damacanadan su tükettiğinizi düşünürsek, çok daha ekonomik olacaktır. Son olarak ise zahmetsiz olduğunu söyleyebiliriz. Normal bir içme suyunu damacanadan tükettiğimizi göz önünde bulundurduğumuzda, su arıtma aleti sayesinde yalnızca musluğu açmanız kolaylık sağlayacaktır.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.