Okul Duvarları Nasıl Güzelleşir?

Okullar, genç beyinlerin yetiştirildiği, hayata hazırlandığı ve gelecek hayatlarında kim olmak istediklerini öğrendikleri yerlerdir. Bir okul bir insanın hayatında en az 12 yıllık bir alanı kapsar. Bu 12 yıllık vakit diliminde ise haftanın 5 günü bu yere gelir ve burada her gün yeni bilgiler edinir. Yeri geldiğinde hanedeki fertlerden çok okuldaki arkadaşlarını ve öğretmenlerini görür. Vaziyet böyle iken talebelerin okullarında kendilerini evindeymiş gibi hissetmek istemeleri çok natürel bir vaziyettir. Talebenin hem sınıfının içinde hem de okulun dışında yapmak isteyeceği çeşitli farklıklar ve ya ilave etmek isteyeceği kimi şeyler olabilir. Bilhassa büyük şehirlerde okul müdürlerinin müsaadeyi ile yaptırılan okul duvar resimleri tabelaları her ne kadar işinin ehli profesyonel sanatçılar tarafından yapılsa da, okulun talebe ve öğretmenleri tarafından da yapılabilmektedir.

Tam Olarak Nedir?

Peki fakat tam olarak okul duvar resimleri tabelaları nedir? Bu duvar resimleri değişik boya türleri ile farklı şekillerde yapılan sanatsal çalışmalardır. Okuldaki öğrenci ve öğretmenlerin bir ortak çalışması olabileceği gibi sipariş usulü ile çalışan ve bu işin profesyoneli olan firmalar da mevcuttur.

Neler Kullanılır Nasıl Yapılır?

Resmin boyutu ve resim yapılırken kullanılacak olan boya çeşitleri ve renk fazlalığı okul duvar resimleri tabela ücretlerinın değişkenlik göstermesine sebep olmaktadır. Duvarlar boyanırken kullanılabilecek 3 çeşit boya bulunmaktadır. Bunlar plastik boya, yağlı boya ve dış cephe boyalarıdır. Plastik boyalar su ile inceltilir ve bilhassa iç mekanlar için kullanılır. Evvelce plastik boya ile boyanmış yüzeyler üzerine de uygulanabilirler. Bu boyalar cam ve metal yüzeylerde olduğu gibi, evvelce yağlı boya uygulanmış yüzeylerde de kullanılmamalıdırlar. Zira bu yüzeylerde uzun ömürlü olmayacaklardır. Yağlı boyalar ise tiner ve ya terebentin ile inceltilirler. Bu boyalar vernikli alanlar dışında her yüzeyde oldukça iyi sonuçlar vermektedirler. Koku yayması, geç kuruması ve kapatmasının zor olan bir boyadır. Dış mekanlarda ve metal yüzeylerde ise oldukça kullanışlıdırlar. Renkleri ise plastik boyaya göre çok daha canlıdır. Dış cephe boyaları ise açık mekanlarda uzun vadede çok daha iyi sonuçlar vermektedirler. Çalışması oldukça keyifli bir boyadır ve her türlü renk seçeneği de mevcuttur. Ama oldukça pahalı olduğundan bu fiyatı karşılayacak ve bu iş ile ilgilenecek bir okul müdürü olmalıdır. Boyalar duvara vurulmadan önce ise resmin yapılacağı alan temiz ve kabarmamış olmalıdır. Nemden kabarmış, sıvalu ve dökülmüş yüzeylere netlikle resim yapılmamalıdır.

Like what you read? Give firma sepeti a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.