Den första Living Lab träffen

Floda 28 oktober 2016

1. Introduktion presentation om industriell symbios och cirkulär ekonomi?

I dagens linjära ekonomiska system utnyttjar vi mer än 1,5 gånger jordens årliga resurser.

• Ca 70 % av allt avfall skapas innan det når konsumenten

• Upp till 99 procent av en byggnad kan på något sätt återanvändas

• I EU återvinns bara 20–30 procent, och konstruktions- och rivningsindustrin står för en tredjedel av allt avfall som produceras i EU.

• Cirkulär ekonomi kan ge Sverige 100 000 nya jobb, 3 % BNP ökning och 70 % CO2-minskning.

Linjär ekonomi
Cirkulär ekonomi

Utdrag av reflektioner från deltagarna

- Handelsstudenter idag tänker rätt, men inte dagens företagsledare

- Tidigare har det inte varit lönsamt att återanvända resurser för företagen, framöver kommer det bli det.

- Nu räknas nya typer av kostnader in, som organisationer inte tidigare har tagit med. Kostnaderna hamnar på dem som är ansvariga, så ett nytt tanksätt börjar synas. Stora företag har fina policydokument men de använder det inte i verksamheten.

- Det börjar hända saker i branschen i Sverige och Europa.

- Intresset av dem som är inbjudna till Living labbet är stort, de inbjudna ville komma även om inte alla kunde vid första tillfället. De vill följa processen och vara med framöver.

- Om vi gör förändringar lokalt kan vi nå en global marknad. Vi i Sverige kan vara föregångare.

  • Cirkulär ekonomi måste tydligt kopplat till business

Innovation börjar med frågor!

Hur kan vi samarbeta för att minska hindren som idag gör att vi inte kan använda mer avfall som resurser?

Utmaningar som identifierades under diskussionen

• Det finns en utmaning med affärsmodeller. Det behövs verkliga bra exempel från byggbranschen som skall inspirera och motivera andra aktörerna.

• Det behövs ett fritt informationsflöde mellan aktörer i hela värdekedjan och en samverkansplattform som gör det enklare att hitta varandra

• Det finns en bristande kunskap i området — beställare måste ställa krav.

• I vissa fall ser företagen samverkan som konkurrens, behöver ändra på detta och se vinsten i att samverka.

  • Branschorganisationer är viktiga att få med för att få en bra grund. Samverkan mellan offentlig sektor och näringslivet är en del av lösningen.