Om Fissac Living Lab Sweden

Nedan redovisas syftet och målgrupp samt resultat och erfarenheter från vårt Living Lab.

För mer info om Fissac Living Lab se nedan eller besök www.fissacproject.euBakgrund & syfte

CIRKULÄR EKONOMI
En cirkulär ekonomi är återuppbyggande ”by design” och syftar till att hela tiden hålla produkter, komponenter och material på sin högsta möjliga nytto-och värdenivå. Det ger flera värdeskapande mekanismer, frikopplade från konsumtion av ändliga resurser. I en sann cirkulär ekonomi flödar tekniska och biologiska material genom kontinuerliga ”värdecykeln”.

INDUSTRIELL SYMBIOS
Industriell symbios är en parallell till naturens biologiska symbioser där två eller flera arter utbyter material, energi eller information på ett ömsesidigt fördelaktigt sätt. I en industriell symbios sker utbyte av produkter, energi, tjänster, avfall etc mellan företag eller organisationer. Målet är att skapa mervärde, minska kostnaderna och förbättra miljön. Genom att arbeta tillsammans inom industriell symbios, är det möjligt att få större nytta än summan av de enskilda.

Cirkulär ekonomi är ett koncept för att röra sig i riktning mot ett mer hållbart samhälle, där det linjära systemet ändras för att undvika slöseri och minimera användningen av naturliga råvaror. Industriell Symbios är ett sätt att uppnå en cirkulär ekonomi och en mer effektiv användning av resurser.

Industriell symbios är en del av cirkulär ekonomi där man samverkar och utbyter resurser

LIVING LAB

Vad är Living Lab?
Living Lab skapas av FISSAC och är ett praktiskt sätt att implementera FISSAC i realiteten. Genom att skapa ett Living Lab i Sverige sammanförs olika aktörer från bygg- och anläggningssektorn för att gemensamt finna vägar mot en cirkulär ekonomi och hitta möjligheter för industriell symbios.

Målet med en Living Lab
Målet med Living Lab är att samla olika aktörer till ett ställe, utveckla nya idéer och skapa innovation. Deltagarna kan dra nytta på många olika sätt, till exempel, hitta nya kontakter inom sitt område och få eller dela nya och innovativa idéer.