Er du blå eller rød?

Det er meget simpelt. Mange danskere tror de er arbejdsgivere og stemmer på DF, venstre, konservative eller la. Efterfølgende brokker de selv samme danskere sig så over, at fagbevægelsen ikke gør nok for dem..

Et overskueligt billede, der med stor tydelighed viser hvor du hører hjemme i den politiske verden.

Hvorfor forvirret

Det burde ikke være så vanskeligt, at gennemskue hvor man hører hjemme på billedet. Arbejdsgivere støtter bl.a. konservative, venstre og la – lønmodtager organisationer støtter bl.a. socialdemokratiet og enhedslisten, da de varetager lønmodtagernes interesser. Alligevel har Danmark en borgerlig regering. Hvordan så mange lønmodtagere er blevet manipuleret over til arbejdsgiver siden, er for mig et kæmpe mysterie.

Én ting er dog sikkert – hold jeres kæft med brok så længe i selv er skyld i nedskæringer, lave lønninger og en velfærdsstat under afvikling.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.