Peki backend in geleceği nodejs değil ise sizce ne ?
Mahmut gündoğdu
1

Back-end’in geleceği Node.js değil orası kesin. Back-end’in geleceği daha çok strictly-typed derlenen, static dillere yönelecek diye düşünüyorum. Statik tipli diller her ne kadar eskilere dayansa da kullanılmamasının altında kodun okunabilirliğini düşürmesi ve yönetiminin zorlaşması yatıyordu. Dinamik dillerin en önemli özellikleri okunabilir olmaları ve plug and play yapıda olmalarıydı. (V8'in C++ üzerine kurulu olduğunu düşünürsek, Node.js sadece bir interface haline geliyor zaten) Fakat Go, Crystal, Swift gibi diller üzerinde de gelen type inference, kodu okunabilir hale getiriyor. Ayrıca bu diller altlarındaki gelişmiş derleyiciler sayesinde oldukça optimize bir çıktı üretip yazılımı performans konusunda çok fazla ileriye götürüyorlar.

Ayrıca dinamik dillerin back-end tarafındaki orkestrasyonu çok daha karmaşıkken derlenen diller bu konuda çok daha basit çözümlere gidiyorlar. Ayrıca bunlar için performance tuning yapmak gerekiyor. Go ve Crystal gibi dillerin “single-binary” yaklaşımı bu orkestrasyonu çok iyi şekilde basitleştiriyor ve zaten arkalarındaki VM’ler çok performanslı.

Dinamik diller daha çok, işletim sistemleri, arayüzler ve tooling konularında ileriye geçeceklerdir zannediyorum. Performans gerektiren web uygulamaları, yukarıda da dediğim gibi, derlenen tarafa kayacaklar fikrindeyim.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Fatih Kadir Akın’s story.