Zaujímavosti z kampane na Fofolu & Babišovej strany ANO

— Poznámky z konferencie


Spísal som pár vecí z konferencie Online Summit, ktoré ma zaujali. Sú to skôr moje poznámky bez romantickej štylizácie, ale niekoho určite osviežia…

Michal Pastier prezentoval výsledky a know-how z ich kampane Fofola, ktorá sa primárne točila okolo video contentu. Tu je pár insightov:

Report z kampane na Fofolu.

Čím viac ľudia pozerali ich kampane, tým viac ich milovali. Viď graf.

Na Facebooku klesa miera dopozerenia oveľa rýchlejšie ako na YouTube. Preto treba robiť krátke teasingove videá špeciálne pre Facebook, ktoré budú odkazovať na dlhší video content na Youtube.

Youtube uprednostňuje videá s dlhším watchtime a skôr ich zaradí do recommended aj do search results. Robte preto ako alternatívu aj dlhšie videá.

Pozor na rozdielne metriky. Kým Facebook zaráta ako 1 videnie videa už po 3 sekundách, Youtube až po 30 sekundách.

Zverejnite videá vašej kampane naraz, nie postupne. Dosiahnete tak väčší reach už od začiatku. Ak sa divákovi video páči, chce si pozrieť ďaľšie, nemusí čakať.

Videa dávajte do playlistov, useri si skôr pozrú váš ďaľší content (celkom zaujímavý hack).

Offtopic: Pasťo prezradil, že tam šmatľavý pes Tuna má vraj tie vycerené zuby iba ráno keď sa prebudí, a to maximálne 10 minút. Takže nebolo jednoduché s nim niečo fotiť.

Babišov politický marketing

Zaujímavú prednášku mal Marek Prchal, ktorý viedol digitálnu kampaň Andrej Babiša. Prezentoval, ako dokázali vyhrať voľby na Facebooku. Poznámky z jeho predášky:

Zaujímavé je, že nemenia fotku Babiša. Na každom banneri ju nechávajú rovnakú. To preto, lebo ľudia to vnímajú ako kontinuitu, sú ne jeho kampaň zvyknutí a napokon to je lepšie zapamätateľné.

Jeho tím vie dať denne vonku aj 40 blogpostov!

Strikne nepoužívajú text vo fotke, nechávajú vyniknúť samotné postavy. Vraj im to funguje najlepšie. Majú dokonca celkom vypracovaný svoje interné pravidlá, napríklad nikdy nezobrazujú ľudí ako sedia, ale radšej ako stoja.

Riadia sa pravidlom: “Jesti text funguje, je fotka slabá.”

Absolútne kľučová vo Facebook poste je prvá veta. Ak je tá dobrá, dĺžka postu nerozhoduje (ani to neriešili).

Hardcore: Na tomto poste robili 2 ľudia 3 dni… pritom sa to zdá ako úplne obyčajný post. Výsledky ale hovoria sami za seba (takisto si všimnite prvú vetu).

Thats all folks.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.