Flipbase voor Candidate Screening

Video maakt candidate screening efficiënter en leuker. In 30 seconden krijg je een beeld van de persoon achter de CV en maak je solliciteren persoonlijker!

Zo heeft bol.com de kandidaten een video uitnodiging gestuurd met de vraag: ‘Wat zou je doen als je voor één dag in de schoenen van Daniel Ropers staat?’ De kandidaten met de meest creatieve video reacties zijn uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Ook video inzetten voor candidate screening? Mail alina@flipbase.com

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.

Responses
The author has chosen not to show responses on this story. You can still respond by clicking the response bubble.