Dit is het slecht verhulde nazi-gedachtegoed van Thierry Baudet
Sander Philipse
8624

Het stuk beschuldigt Baudet van gif maar is zelf juist giftig. Zelden heb ik zoveel drogredenen, framing, generalisaties en onbeargumenteerde onzin bij elkaar gezien. Zal ik er even een paar bijhalen:

  1. Islamkritiek en kritiek op onbegrenst immigratiebeleid zou hetzelfde zijn als moslimhaat. Het uitgangspunt is dat iemand bij de grens tegenhouden moet worden, identiek is aan “haat”. Nederland had vroeger grenzen. Iedereen die zich daar buiten bevond werd dus zonder uitzondering “bevreest” en “gehaat” en met praktische overwegingen had het niets te maken. Wie gelukszoekers, waarvan het eigen land gewoon veilig is, terug wil sturen, zoals de PvdA dat ook gewoon wilde in de jaren 80, die is een racist!
  2. Want alle immigranten zijn van een ander ras.
  3. Wie de islam niet leuk vind is ook een “racist”. Dat er ook blanke moslims zijn, maakt niet uit.
  4. Iemand die een (vermeend) racistisch boek op de plank heeft liggen is een racist. Aha. Iedereen die de Koran op de plank heeft staan is dus een Jodenhater?
  5. Immanuel Kant, die zo’n beetje de grondlegger is van de mensenrechten, zoals die uiteindelijk zijn vastgelegd in belangrijke internationale verdragen, is een “racist”. Waarom dan? Duitse denkers zijn allemaal fout? Nietzsche ook zeker? Maar Marx vast niet.
  6. Eichmann heeft het woord “Gutmensch” bedacht. Dus is het fout. Eichmann ging ook naar de wc om te poepen. De schrijver heeft vast een andere oplossing gevonden om, als authentiek Deugmens, niet te hoeven poepen. In plaats daarvan komen dan dit soort producten eruit.
  7. Niemoller zou fan zijn van schedelmetingen. Dit is niet terug te vinden, hij noemt alleen maar The Bell Curve, die juist IQ tests bekeken heeft (waarbij overigens Aziaten het hoogste scoren, wat Niemoller ook niet ontkent, wat de haters natuurlijk moet verbazen). Het is allang duidelijk dat schedelomvang en IQ niet gerelateerd zijn en The Bell Curve heeft dit bij mijn weten niet beweerd.
  8. En dan de allermooiste. Baudet houdt meer van mooie gebouwen, dan van lelijke. Nou, dan MOET hij wel een racist zijn!!

Ik ga deze bewaren, om af en toe even te kunnen glimlachen. Het demoniseercircus rondom Baudet staat nog maar in de startblokken, maar dit is een alvast goed gevulde schijtzak voor de hordes gekkies en deugmensen die vaker met Godwinnetjes naar Baudet willen gaan smijten. Drukt U ze alleen alstublieft niet op papier af, dat is slecht voor het milieu.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.