Audi A5 2017 sẽ có bộ lọc khí thải rất cao

Hiện nay vấn đề khí thải trong xe hơi đang được ngành công nghệ ô tô quan tâm rất nhiều bởi tác hại của nó với khị hậu trái đất đang ngày càng nghiêm trọng. Đại lý Audi Sài Gòn chia sẻ một số thông tin về Audi A5 với khả năng lọc khí lên đến 90%.

Hội nghị thường niên của Volkswagen là đầy đủ của rất nhiều thông tin và rất nhiều xem xét kỹ lưỡng, bởi vì dầu diesel khẩu và hướng đi mới của Tập đoàn. Kết quả là, một mặt đã bị lu mờ và đã được thông báo CEO Volkswagen AG Matthias Muller rằng Tập đoàn sẽ được cài đặt một bộ lọc muội than-giảm cho một số động cơ khí của nó.

Muller cho biết, tại cuộc họp, các phương tiện đầu tiên để nhận được bộ lọc sẽ là phiên bản 1.4L TSI của VW Tiguan và TFSI 2.0L ở Audi A5, bắt đầu từ tháng 6 năm 2017.

“Đây [chủ động] sẽ làm giảm lượng khí thải hạt lên tới 90%”, Muller tại ĐHCĐ nói. “Lên đến 7 triệu xe Volkswagen có thể được trang bị với công nghệ này, mỗi năm vào năm 2022.” (Xem thêm thông tin xe Audi tại Đại lý xe Audi Sài Gòn)

Volkswagen là quen thuộc với công nghệ này, bởi vì bộ lọc hạt đã được bắt buộc trên xe diesel ở châu Âu kể từ năm 2009. Họ làm việc bằng cách đặt bẫy bồ hóng trong hệ thống ống xả, sau đó được đốt cháy bởi nhiệt độ cao trong đó.

Mặc dù động cơ xăng là sạch hơn nhiều so với động cơ diesel, động cơ phun xăng trực tiếp là bẩn hơn các đối tác cổng tiêm của họ. Mặc dù động cơ phun xăng trực tiếp là nhiên liệu hiệu quả hơn, nhiên liệu có ít thời gian để pha trộn trong buồng đốt, dẫn đến sản lượng cao hơn của các hạt vật chất độc hại.

Động thái này là cần thiết, nói rằng các công ty, tuân thủ đến mục tiêu phát thải ở châu Âu.

Like what you read? Give Trần Hưng a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.