Ülkeler Ve Kaynaklar Anlamında Forex

Forex günümüzde çok yaygın bir şekilde kullanılan dünya üzerinde çok geniş bir kullanıcı kitlesine sahip ticaret ile uğraşan insanların kesinlikle görmek isteyecekleri bir alım-satım yeridir. Burada insanlar paralarını otomatik veya manuel olarak katlayabilirler. Buradan petrol, gümüş, bor, altın, demir türleri, kakao, buğday vb. tarım ve sanayi alanında kullanılan değeri yüksek ve nakitte pahalı olan ihtiyaçlarınızı alıp veya bunları satabiliriz. Öncelikle satın alacağımız ürün hakkında bolca araştırmalar yapmalıyız. Bunun nedeni Forex’in gün içinde defalarca ürün fiyatlarının artıp azalmasıdır. Bunun yanı sıra satış yapan ülkelerin ekonomik ve gün içinde yaşamış olacakları durumlardan kaynaklanacaktır.

Forex gün içinde ülkelerde oluşan olayları göz önünde bulundurarak kötü durumda olan ülkenin hisse senetlerinde düşüş yapabiliyor veya bu durum tersi yönde olduğu zaman ani artışlarda olabiliyor.

Ticaret yapılırken göz önünde bulundurulması gereken en temel şeylerden biriside satın alınacak ürünün hangi ülkeden alınacağıdır. Bu durumda ülkelerin doğal kaynakları dikkat çekici olmalıdır. Örnek verecek olursak Türkiye’yi örneğimizde kullanabiliriz.

Dünya bor rezervinin %72’lik bir kısmını elinde bulundurmaktadır. Bu %72’lik bor rezervini ülkemizde işleyemediğimiz gerekçesiyle dış ülkelere satmaktayız.

Bu bor rezervini satın alan ülkeler bu bor’u ülkelerinde işleyerek sanayi, nükleer, petrol vb. alanlarda kullanılmaktadır. Bor tek başına tam bir enerji kaynağı olmakla birlikte çok önemli bir yere sahiptir.

Dediğim gibi ülkemizde bor’u işleyecek sanayi’ye sahip olamadığımız için Forex adlı dünya çapındaki yerlerde bu kaynaklar satılmaktadırlar. Satın alınan bu maddeler alan ülkerin teknolojide ileride olduğu için sanayilerinde işlenerek geri bizlere satılmaktadır. Alınandan 2 kat daha fazla para ödeyerek aldığımız bu ürünler her zaman için ülkemizin zararlı taraf olmasına neden olacaktır.

Bu nedenlerden ötürü akıllı kullanıcılarında bu tür fırsatlardan yararlanıp kendileri için daha kazançlı işler yapmalarını diliyoruz.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Forex’s story.