Kod Gemisi tayfasına 2019 Yaz Stajı döneminde DevOps stajyeri olarak katılan Ege Kocabaş ile kısa bir röportaj yapıp kendisini nasıl geliştirdiğini ve şu an hangi görevde çalıştığını konuştuk.

Ege Kocabaş
Ege Kocabaş
Ege Kocabaş

Kod Gemisi’yle ne zaman tanıştın ve Kod Gemisi’ni nereden duydun?

Kod Gemisi’ni, Yeditepe Üniversitesi Kariyer Festivali 19’da açtığınız stant yoluyla duydum. Daha sonrasında sosyal medya hesaplarınızla ve çevremden duyduklarım sayesinde staja başvurmaya karar verdim.

Kaç aylık bir staj dönemi geçirdin?

Yaklaşık iki aylık bir staj sürem oldu. Okulun benden istediği standart 20 iş günü değil 40 iş günü staj süresinin bana çok katkısı olduğunu düşünüyorum. …


Kod Gemisi tayfasına 2019 Yaz Stajı döneminde yazılım stajyeri olarak katılan Kamer Elciyar ile kısa bir röportaj yapıp kendisini nasıl geliştirdiğini ve şu an hangi görevde çalıştığını konuştuk.

Kamer Elciyar

- Kod Gemisi’yle ne zaman tanıştın ve Kod Gemisi’ni nereden duydun?

Yaz stajı için araştırma yaptığım bir dönemde, Twitter’da, kodilan.com’un açıldığına dair bir duyuru gördüm. Yeni açıldığı için ilan olmayacağını düşünerek girdiğim sitede Kod Gemisi ile karşılaştım. İlanda Java ve Spring anahtar kelimelerini görünce de bu ilanın bana uygun olabileceğini düşündüm.

- Kaç aylık bir staj dönemi tamamladın?

Yaklaşık üç aylık bir staj dönemi geçirdim.

- Staja kabul sürecin nasıldı?

Staj için…


Kod Gemisi tayfasına 2017 yaz stajı döneminde Devops stajyeri olarak katılan Mertcan Gürcan ile kısa bir röportaj yapıp kendisini nasıl geliştirdiğini ve şu an hangi görevde çalıştığını konuştuk.

Kod Gemisi’yle ne zaman tanıştın ve Kod Gemisi’ni nereden duydun?

2017'nin Mart ayında Kod Gemisi’yle tanıştım. Bir yıl önce Kod Gemisi’ne staj başvurusu yapan bir arkadaşımdan duydum ve onun tavsiyesi üzerine başvurumu gerçekleştirdim.

Kaç aylık bir staj dönemi gerçekleştirdin?

2 ay süren bir staj gerçekleştirdim.

Staja kabul sürecin nasıldı?

Mülakat sürecinde karşılaştığım sorular kendimi geliştireceğim yönü bulmamda büyük kolaylık sağladı ve yetkinliğimin hangi düzeyde olduğunu daha iyi şekilde ölçmüş oldum. …

Özlem Çakmak

HR & Administrative Affairs Executive @Kod Gemisi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store