Kod Gemisi tayfasına 2019 Yaz Stajı döneminde DevOps stajyeri olarak katılan Ege Kocabaş ile kısa bir röportaj yapıp kendisini nasıl geliştirdiğini ve şu an hangi görevde çalıştığını konuştuk.

Ege Kocabaş
Ege Kocabaş
Ege Kocabaş

Kod Gemisi’yle ne zaman tanıştın ve Kod Gemisi’ni nereden duydun?

Kod Gemisi’ni, Yeditepe Üniversitesi Kariyer Festivali 19’da açtığınız stant yoluyla duydum. Daha sonrasında sosyal medya hesaplarınızla ve çevremden duyduklarım sayesinde staja başvurmaya karar verdim.

Kaç aylık bir staj dönemi geçirdin?

Yaklaşık iki aylık bir staj sürem oldu. Okulun benden istediği standart 20 iş günü değil 40 iş günü staj süresinin bana çok katkısı olduğunu düşünüyorum. …

About

Özlem Çakmak

HR & Administrative Affairs Executive @Kod Gemisi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store