كانال هاى كاربردى رشته مهندسى صنايع غذايى (بخش اول)

*به كمك يكى از دوستان ، تعدادى از كانال هاى مهم تلگرامى كه شايد در مراحل تحصيلى و يا بعد آن ، مفيد واقع گردد را خدمتتان معرفى كنيم

١) كانال Micro Biology News

نمونه اى از پست هاى اين كانال

♥️اکتینوباکتر و قطرات آنتی بیوتیک♥️

متابولیتهای این باکتریها (آنتی بیوتیک، رنگدانه و آنزیم) میلیاردها دلار ارزش دارد


براى دسترسى به اين كانال ، بر روى كلمه لينك كليك كنيد.

٢) كانال Sanayeghazayii93

نمونه اى از پست هاى اين كانال

نشانه هایی که به ما می گویند کمبود ویتامین داریم


براى دسترسى به اين كانال بر روى كلمه لينك كليك كنيد

٣) كانال "انجمن علوم غذايى پارسيان"

نمونه اى از پست هاى اين كانال

آبی که بر روی ماست جمع می‌شود سرشار است از پروتئین ها و ویتامین B12 و مواد معدنی همچون کلسیم و فسفر و نباید دور ریخته شود !

به جای دور ریختن آن، ماست را هم بزنید.


براى دسترسى به اين كانال ، بر روى كلمه لينك كنيد

٤) كانال .:: صنايع غذايى ::.

نمونه اى از پست هاى اين كانال

ساخت آدم برفی میکروبی …

استافیلوکوکوس

سراشیا مارسسنس.

میکروکوکوس لوتئوس


براى دسترسى به اين كانال ، بر روى كلمه لينك كليك كنيد

٥) كانال "محققان صنايع غذايى"

نمونه اى از پست هاى اين كانال

#معرفی چند #سایت مفید مرتبط با صنایع غذایی

#مرجع صنایع غذایی ایران www.foodkeys.com

شبکه #خبری صنایع غذایی ایران فودنا www.foodna.ir

خبرگزاری صنایع غذایی #ایفنا www.iranfoodnews.com

پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی www.agrofoodnews.com


براى دسترسى به اين كانال ، بر روى كلمه لينك كليك كنيد.

ما بقى معرفى كانال ها در پست دوم ، ارايه خواهد شد.

نويسنده و تنظيم كننده : فرزاد يزدى

معرفى كانال ها و گروه مربوطه : سركار خانم سليم عينى

كانال تلگرام

Https://telegram.me/Uni_News_94

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.