Світлана Старікова: “Як я стала проектним менеджером? — Багато працювала з людьми, і це сталося само собою”

Продовжуємо публікувати інтерв’ю зі спікерами конференції PM fwdays 2016 .
Знайомтесь із Світланою Старіковою :)

Світлана Старікова — Sigma Software

  • В IT вже більше 10 років, з яких останні 7 займаюся проектним менеджментом (5 в складі Sigma Software).
  • Працювала на проектах починаючи від вбудованого софта для інсулінової помпи, закінчуючи адаптованим SharePoint під айфон.
  • Brainbench certified in Interpersonal Communications. Certified SCRUM-master.

Як ти стала проектним менеджером?

Багато працювала з людьми, і це сталося само собою.

Про що буде твоя доповідь на конференції?

Про важливість коректного застосування афоризму “кадры решают всё” у IT-середовищі.

Як вийти з ситуації коли у команді формується 2 лідера?

Навіщо з неї виходити. Світ знає приклади двоядерних систем. Впевнитися, що лідери мають спільній вектор, не конфліктують, досягти синергізму. Коли стане зовсім затісно, виділити лідерам окремі підрозділи для автономії.

Які книги порадиш прочитати?

  • Black Swan by Nassim Taleb;
  • 4-hour work day by Timothi Ferris;
  • Невыносимая лёгкость бытия, Милана Кундеры

Як зрозуміти потреби замовника?

Потрібно подивитися на світ його очима. Дуже просто.

Дякуємо, Світлана. Чекаємо на твою доповідь 1 жовтня.

Приєднуйтесь на зустріч у Facebook
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.