’n Ode aan hoe fucktup vragmotors is

Jesus, verdwyn net
Ry jou eie soort plat
Vervul jou taak elders, anders
Fokofvragmotor
Ry in ’n sloot

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Francois Lion-Cachet’s story.