Vir Eben

Ek soek jou hier, ek weet jy’s daar
Die cliché tref my; siedaar! 
Hier’s ’n reuk, hier’s ’n week

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Francois Lion-Cachet’s story.