That’s why Twitter is quietly pivoting
Dave Winer ☮
262

Sorry Dave, for writing my response below in Dutch. Every comment becomes a post on it’s own on Medium. Interesting, but with this side effect.

– – –

Dave Winer heeft het vaak bij het rechte eind op het gebied van personal publishing. Ik begrijp zijn acties en projecten niet altijd maar zijn conclusies over de toekomst van Twitter zijn zeker interessant. Alle netwerken vechten om het nieuwspubliek, maar Twitter heeft het realtime principe als voorsprong op anderen. Wat dit doet met het persoonlijke karakter moeten we afwachten, maar ik kan me voorstellen dat Facebook-achtige algoritmes er voor zorgen dat je meer nieuws krijgt te zien dan conversaties van vrienden (dollars baby!). Persoonlijk zie ik de toekomst van Twitter niet heel hoopvol in als sociaal netwerk tussen mensen. Ik heb al langer het gevoel dat het netwerk een kant op gaat die logisch is voor aandeelhouders (dollars baby!) maar minder aantrekkelijk voor de reguliere gebruiker die zijn gedachten wil delen.

Meer werk van Dave Winer lezen? Check zijn blog Scripting News

Like what you read? Give Frank Meeuwsen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.