REVİT KURSU

BİLADİM EĞİTİM MERKEZİ

Autodesk Revit Kursu ,

Biladım Eğitim Merkezi 12 yıldır Türkiyede Autodesk yetkili eğitim merkezi olarak eğitimler vermektedir.

Revit Kursu 48 saat 2 ay olarak anlatılmaktadır. Mimar, İnşaat Mühendisi, Makina Mühendisi, Elektrik Mühendisi ve Teknikerler eğitimlerimize dayanarak revit kursu alabilirler.

Revit kursları İstanbul Beşiktaş Bölgesi Sınıf Dersleri ve Özel Dersler, Türkiyenin bütün şehirlerine yerinde de ve kurumunuza özel revit dersi olarak planlanmaktadır.

Revit kursu sonunda öğrencilerimize MEB ve Autodesk sertifikaları verilmektedir.

Revit Kursu fiyatları velegal geçiniz.

İletişim: 0212 258 20 93

Revit Kursu

Revit Kürleri

Like what you read? Give Fırat Tan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.